I. Thông tin cá nhân

Họ tên: NGUYỄN TẤN CHUNG

Năm sinh: 1973

Học vị: Tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Lâm nghiệp/Khoa học Môi trường/Hóa môi trường Đất và Nước

Email: ntchung@hcmuaf.edu.vn

 

 II. Định hướng nghiên cứu

-      Đánh giá chất lượng nước và môi trường trong hệ sinh thái đất ngập nước

-      Chu kỳ sinh hóa và mô hình dinh dưỡng trong hệ sinh thái đất ngập nước

-      Ảnh hưởng của tích tụ carbon và phóng thích khí methan trong hệ sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn đến biến đổi khí hậu

-      Xác định các loài vi sinh vật có khả năng tăng hấp thụ carbon và giảm thải khí methan trong hệ sinh thái đất ngập nước

-      Bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn

 III. Công trình nghiên cứu

 

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

 

V. Môn học phụ trách giảng dạy 

    -      Chỉ thị sinh học

    -   Sinh thái học môi trường

    -      Anh văn chuyên ngành Công nghệ Sinh học Môi trường

    -      Công nghệ xử lý chất thải

V. Các giải thưởng

-      Học bổng nghiên cứu sinh: Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ (VEF) cấp cho nghiên cứu Tiến sĩ và sau Tiến sĩ tại Đại học Florida từ 2007 - 2013

-      Học bổng dành cho nghiên cứu sinh: Đại học Florida cấp cho nghiên cứu sinh từ 2007 - 2011

-      Học bổng toàn phần của chính phủ Việt Nam: Cấp theo đề án 322 cho chương trình đào tạo Thạc sỹ tại Đại học Colorado, Hoa Kỳ từ 2004 - 2006

-      Á khoa chuyên ngành Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2000

-      Học bổng cho sinh viên: Ngân hàng Hồng Kông – Thượng Hải (HSBC) trao tặng hằng năm (1998 - 2000)

 

Số lần xem trang : :4417
Nhập ngày : 13-05-2014
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám ba sáu bốn

Xem trả lời của bạn !