I. Thông tin cá nhân

Họ tên: VÕ KHÁNH HƯNG

Năm sinh: 1987

Học vị: Kỹ sư

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: vokhanhhung@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

Bệnh học phân tử động vật

III. Công trình nghiên cứu

 1.     Vo K. Hung, Tran T. Vinh, Huynh D. Sang, Nguyen D. Quat, Tran T. Dan. 2013. Development of a quantitative real-time PCR assay based on taqman probe for detection of porcine circovirus type 2 (PCV2). The 6th Asian Pig Veterinary Society Congress, Ho Chi Minh City, Vietnam September 23-25, 2013, PO149.

2.     Tran T. Dan, Nguyen T. Toan, Nguyen T.H. Diem, Van N. Dung, Vo K. Hung, Ngo B. Duy, Do T. Duy, Nguyen T.T. Nam, Nguyen T. P. Ninh, Le H. Ngoc. 2013. Comparison of one-dose vaccine versus two-dose vaccine against porcine circovirus type 2 in piglets. The 6th Asian Pig Veterinary Society Congress. Ho Chi Minh City, Vietnam September 23-25, 2013, OR57.

3.     Thuy Thi-Dieu Nguyen,Thu Thi Nguyen, Ha Thi-Thu Le, Son Giang Nguyen, Hung Khanh Vo, Nguyen Thao Nguyen, Khoa Vo Anh Do. 2013. Genetic Analysis of ORF5 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) Isolated in Vietnam. Microbiol Immunol, 2013 Jul 57(7), 518-26.

4.     Vo Khanh Hung,  Nguyen Ngoc Hai, Tran Thi Dan. 2012.  Development and evaluation of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) assay for rapid detecting porcine reproductive and respiratory syndrome virus (prrsv).  22nd International Pig Veterinary Society Congress, Jeju, Korea, 2013, p. 1035.

5.     Tran Thi Dan, Nguyen Tat Toan, Nguyen Thi Hoang Diem, Vo Khanh Hung, Van Ngoc Dung, Ngo Ba Duy, Do Tien Duy, Nguyen Thi Thu Nam, Nguyen Thi Phuoc Ninh, and Le Huu Ngoc. 2012. Efficiency of two-dose vaccine versus one-dose vaccine against PCV2 in Vietnam. 22nd International Pig Veterinary Society Congress, Jeju, Korea, 2013, p. 899

6.     Vo Khanh Hung, Le Nguyen Ngoc Hanh, Tran Thi Bich Lien, Nguyen Ngoc Hai, andTran Thi Dan. 2012. Development of one-step real-time RT-PCR assay with TaqMan probe to quantify North American type of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. 22nd International Pig Veterinary Society Congress. Jeju, Korea, 2013, p. 1006.

7.     Võ Khánh Hưng, Nguyễn Văn Chí, Lê Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Dân, Trần Thị Bích Liên và Nguyễn Đình Quát. 2012. Xác định quy trình Realtime RT-PCR với chất nhuộm EvaGreen định lượng và định chủng vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y tập XIX, số 1-2012, 40-47.

8.     Nguyễn Ngọc Hải và Võ Khánh Hưng. 2012. Tính đa dạng và kiểu gene vi rút PRRSV nhiễm trên một số đàn heo chăn nuôi. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y tập 19, số 1-2012, 20-26.

9.     Võ Khánh Hưng, Nguyễn Văn Chí, Lê Vinh Thắng, Lê Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Dân, Trần Thị Bích Liên và Nguyễn Thị Thu Năm. 2011. Phát hiện và định lượng vi rút gây rối loạn sinh sản và hô hấp chủng Bắc Mỹ trên heo (PRRSV) bằng kỹ thuật realtime RT-PCR mẫu dò Taqman. Kỷ yếu hội nghị khoa học Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM lần VIII năm 2011, 6-13.

10. Nguyễn Ngọc Hải, Võ Khánh Hưng và Nguyễn Thị Kim Hằng. 2011. Phân tích di truyền vi rút gây hội chứng còi cọc trên heo sau cai sữa tại Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu hội nghị khoa học Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM, lần VIII năm 2011, 354-358.

11. Nguyễn Ngọc Hải và Võ Khánh Hưng. 2010. Phân tích di truyền một số chủng vi rút gây hội chứng PRRS trên heo ở một số tỉnh miền Nam Việt nam dựa trên ORF7. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. tập 17, số 1-2010, 25-33.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng


V. Môn học phụ trách giảng dạy


VI. Các giải thưởng

 - Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2013

- Giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh lần 22

- Giải thưởng Lương Định Của năm 2012

- Giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Thành 2012

  

Số lần xem trang : :4377
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :19-02-2014

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không không một bốn

Xem trả lời của bạn !