I. Thông tin cá nhân

Họ tên: LÊ HỒNG THỦY TIÊN

Năm sinh: 1984

Học vị: Thạc sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học/Tài nguyên sinh học

Email: lhthuytien@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Bệnh học phân tử của vi khuẩn gây bệnh trên động vật có khả năng lây truyền sang người.

- Vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm

III. Công trình nghiên cứu

 1. Shibata, Y., Tien, L.H.T., Nomoto, R., Osawa, R. (in press). Development of a multilocus sequence typing scheme for Streptococcus gallolyticus. Microbiology 160,113–122.

 2. Nomoto, R., Le, H.T.T., Sekizaki, T., and Osawa, R., 2013. Antimicrobial susceptibility of Streptococcus gallolyticus isolated from humans and animals. Japanese Journal of Infectious Diseases 6, 334-336.

3. Le, H.T.T., Nishibori, T., Nishitani, Y., Nomoto, R., Osawa, R., 2013. Reappraisal of the taxonomy of Streptococcus suis serotypes 20, 22, 26, and 33 based on DNA-DNA homology and sodA and recN phylogenies, Vet. Microbiol. 162, 842-849.

4. Le, H.T.T., Sugiyama, N., Duangsonk, K., Tharavichitkul, P., Osawa, R., 2012. Phenotypic and PCR-based identification of bacterial strains isolated from patients with suspected Streptococcus suis infection in northern Thailand. Japanese Journal of Infectious Diseases 65(2), 171-174

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

  - Bài giảng: Thực hành Sinh học vi sinh.  Bộ môn Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm

- Vi sinh trong đất và nước

VI. Các giải thưởng

- Giấy tuyên dương dành cho “Báo cáo xuất sắc” do Hiệp hội Vi khuẩn học Nhật Bản chi hội Kansai cấp, tại Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65, tháng 11/2012.

 

 

Số lần xem trang : :4224
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :19-02-2014

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Trần Thị Lệ Minh(23-08-2013)

Lê Thị Mai Hương(22-08-2013)

Nguyễn Thị Kim Linh(22-08-2013)

Đỗ Ngọc Thanh Mai(22-08-2013)

Tô Thị Nhã Trầm(22-08-2013)

Nguyễn Phan Thành(22-08-2013)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Biện Thị Lan Thanh(22-08-2013)

Đinh Xuân Phát(22-08-2013)

Tôn Bảo Linh(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai ba một