I. Thông tin cá nhân

Họ tên: ĐINH XUÂN PHÁT

Năm sinh: 1979

Học vị: Tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y/Virus học phân tử

Email: dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn

 

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Virus gây bệnh mụn nước (Vesicular stomatitis virus - VSV)

- Virus gây bệnh tai xanh hay còn gọi là hội chứng loạn sinh sản và hô hấp trên heo (porcine reproductive and respiratory syndrome virus - PRRSV)

III. Công trình nghiên cứu

1. Đinh Xuân Phát và Nguyễn Ngọc Hải, 2006. Xác định hiệu giá kháng thể kháng E. coli trong lòng đỏ trứng gà.

2. Dinh, P. X., A. Das, R. Franco, and A. K. Pattnaik. 2013. Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein k supports vesicular stomatitis virus replication by regulating cell survival and cellular gene expression. J Virol 87:10059-69.

3. Pattnaik, A. K., and P. X. Dinh. 2013. Manipulation of cellular processing bodies and their constituents by viruses. DNA and cell biology 32:286-291.

4. Dinh, P. X., L. K. Beura, P. B. Das, D. Panda, A. Das, and A. K. Pattnaik. 2013. Induction of stress granule-like structures in vesicular stomatitis virus-infected cells. J Virol 87:372-383.

5. Dinh, P. X., D. Panda, P. B. Das, S. C. Das, A. Das, and A. K. Pattnaik. 2012. A single amino acid change resulting in loss of fluorescence of eGFP in a viral fusion protein confers fitness and growth advantage to the recombinant vesicular stomatitis virus. Virology 432:460-469.

6. Marozin, S., J. Altomonte, S. Apfel, P. X. Dinh, E. N. De Toni, A. Rizzani, A. Nussler, N. Kato, R. M. Schmid, A. K. Pattnaik, and O. Ebert. 2012. Posttranslational modification of vesicular stomatitis virus glycoprotein, but not JNK inhibition, is the antiviral mechanism of SP600125. J virol 86:4844-4855.

7. Panda, D., A. Das, P. X. Dinh, S. Subramaniam, D. Nayak, N. J. Barrows, J. L. Pearson, J. Thompson, D. L. Kelly, I. Ladunga, and A. K. Pattnaik. 2011. RNAi screening reveals requirement for host cell secretory pathway in infection by diverse families of negative-strand RNA viruses. Proc Natl Acad Sci USA 108:19036-19041.

8. Dinh, P. X., L. K. Beura, D. Panda, A. Das, and A. K. Pattnaik. 2011. Antagonistic effects of cellular poly(C) binding proteins on vesicular stomatitis virus gene expression. J Virol 85:9459-9471.

9. Beura, L. K., P. X. Dinh, F. A. Osorio, and A. K. Pattnaik. 2011. Cellular poly(c) binding proteins 1 and 2 interact with porcine reproductive and respiratory syndrome virus nonstructural protein 1beta and support viral replication. J Virol 85:12939-12949.

10. Panda, D., P. X. Dinh, L. K. Beura, and A. K. Pattnaik, 2010. Induction of interferon and interferon signaling pathways by replication of defective interfering particle RNA in cells constitutively expressing vesicular stomatitis virus replication proteins. J Virol 84:4826-31.

11. Das, P. B., P. X. Dinh, I. H. Ansari, M. de Lima, F. A. Osorio, and A. K. Pattnaik, 2010. The minor envelope glycoproteins GP2a and GP4 of porcine reproductive and respiratory syndrome virus interact with the receptor CD163. J Virol 84:1731-40.

12. Das PB, Vu HL, Dinh PX, Cooney JL, Kwon B, Osorio FA, Pattnaik AK. 2011. Glycosylation of minor envelope glycoproteins of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in infectious virus recovery, receptor interaction, and immune response. Virology 410(2):385-394.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Sách tiếng Anh: Biology and pathogenesis of Rhabdovirus and Filovirus.

- Sách/Giáo trình tiếng Việt: Vacxin học thú y

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Vaccin và ứng dụng vaccin

 

 

Số lần xem trang : :4600
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Trần Thị Lệ Minh(23-08-2013)

Lê Thị Mai Hương(22-08-2013)

Nguyễn Thị Kim Linh(22-08-2013)

Đỗ Ngọc Thanh Mai(22-08-2013)

Tô Thị Nhã Trầm(22-08-2013)

Nguyễn Phan Thành(22-08-2013)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Biện Thị Lan Thanh(22-08-2013)

Lê Hồng Thủy Tiên(22-08-2013)

Tôn Bảo Linh(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một sáu không bốn