STT

Mã SV

Họ tên SV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

06126010

Hoàng Lê Ngọc Bích

Đánh giá rối loạn chuyển hóa lipid ở người đái tháo type II trên 60 tuổi

ThS. Hồ Văn Sơn

2

06126022

Lê Thị Thúy Dung

Phát hiện nhân tố gây bệnh viêm nha chu ở  Porphyromonas gingivalis bằng phương pháp Real-time PCR

ThS. Nguyễn Thụy Dạ Thảo
CN. Nguyễn Duy Khánh

3

06126058

Trần Như Khoa

Tìm hiểu căn nguyên gây nhiễm khuẩn hô hấp và khả năng đề kháng kháng sinh của những vi khuẩn này tại bệnh viện 175

TS.BS. Vũ Bảo Châu

4

06126067

 

Nguyễn Duy Lan

 

Thiết lập kỹ thuật khảo sát STR (Short Tandem Repeat) trong phân tích liên kết gene DMD (Duchenne Muscular Dystrophin)

ThS.BS. Nguyễn Khắc Hân Hoan
ThS.BS. Quách Thị Hoàng Oanh

5

06126069

 

Lê Hoàng Lâm

 

Phát hiện protein kháng nguyên của Streptococcus suis type huyết thanh 2 bằng điện di 2 chiều và lai Western bloting

TS. Ngô Thị Hoa
ThS. Phạm Hồng Ánh

6

06126072

Nguyễn Hải Linh

Tìm hiểu căn nguyên và khả năng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ, vết thương

TS.BS. Vũ Bảo Châu

7

06126081

 

Nguyễn Thị Li Na

 

Xây dựng quy trình Real-time PCR định lượng số bản sao gene SMN1 gây bệnh teo cơ tủy sống

ThS. Nguyễn Thụy Dạ Thảo
CN. Nguyễn Văn Hưng

8

06126086

Nguyễn Hoàng Ngân

Tìm hiểu căn nguyên và khả năng đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gây viêm đường tiết niệu

TS.BS. Vũ Bảo Châu

9

06126088

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thiết lập kỹ thuật SNP (Mini-Sequencing) trong chẩn đoán bệnh Beta-Thalassaemia

ThS.BS. Nguyễn Khắc Hân Hoan
ThS.BS. Quách Thị Hoàng Oanh

10

06126094

Lâm Thiên Ngọc

Nghiên cứu thu nhận tế bào tiền thân nội mô từ máu cuống rốn người

ThS. Phạm Văn Phúc

11

06126116

Trần Thị Quế

Phát hiện virus sởi bằng phương pháp Real-Time PCR

TS.BS. Phạm Hùng Vân

12

06126120

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Tìm hiểu cơ cấu nhiễm HIV/AIDS bằng xét nghiệm tầm soát Determine HIV-1/2  tại bệnh viện 175

TS.BS. Vũ Bảo Châu

13

06146081

Phan Thị Phương Thanh

Xây dựng quy trình Real-time PCR xác định gene SMN2 gây bệnh teo cơ tủy sống ở người Việt Nam

TS. Lê Huyền Ái Thúy

14

06126135

Nguyễn Phan Thành

Xây dựng quy trình Real-time RT-PCR nhằm xác định vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis) sống dựa trên trình tự đích là mRNA của antigen alpha gene

TS. Lê Huyền Ái Thúy

CN. Hồ Thị Thanh Thủy

 

15

06126143

Bùi Thị Tôn Thất

Kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng cho phương pháp IUI (Intra Uterine Insemination)

ThS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết

CNXN. Lại Văn Tầm

16

06126174

Nguyễn Xuân Trung

Khảo sát tình hình đề kháng thuốc kháng sinh Carbapenem trong nhiễm khuẩn bệnh viện tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương

ThS. Trần Nhật Phương

17

06126181

Phan Thị Anh Văn

Sử dụng nested-PCR chẩn đoán phân biệt PCV 2a và PCV 2b

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải

KS. Võ Khánh Hưng

18

05126161

Bùi Thị Thanh Hoài

Khảo sát khả năng bảo quản tinh trùng chó của một số môi trường pha chế tinh

ThS. Chu Thị Kiều Oanh

STT

Mã SV

Họ tên SV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

06126084

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phân lập và kiểm tra hoạt tính vi sinh vật phân hủy dầu

TS. Lê Quốc Tuấn

2

06126110

Trần Thị Thanh Phấn

Khả năng xử lý nước phân heo của mô hình trồng cây thủy trúc với dòng chảy bề mặt và dòng chảy đứng

KS. Nguyễn Huy Vũ
PGS.TS. Bùi Xuân An

3

06126121

Đặng Thành Sang

Nghiên cứu khả năng xử lý nước phân heo của cỏ Para (Brachiaria mutica) trên mô hình đất ngập nước kiến tạo (Constructed Wetland)

PGS.TS. Bùi Xuân An

 

4

06126153

Phan Minh Tiến

Nghiên cứu khả năng xử lý nước phân heo của cây cù nèo (Limnocharis flava) trên mô hình đất ngập nước kiến tạo (Constructed Wetland)

PGS.TS. Bùi Xuân An

 

5

06126178

Lý Sơn Tùng

Khả năng xử lý nước phân heo của mô hình đất ngập nước trồng cây bồn bồn (Typha orientalis)

PGS.TS. Bùi Xuân An

 

STT

Mã SV

Họ tên SV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

06126024

Phạm Minh Duy

Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường lên sự tăng trưởng và tích lũy hợp chất thứ cấp của cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus (Schum. & Thonn)) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp quang tự dưỡng

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh

2

06126040

Nguyễn Cao Lê Hiền

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lây nhiễm Agrobacterium tumefaciens vào phôi hữu tính thông nhựa (Pinus merkusii) và sự thể hiện gen uidA

TS. Vương Đình Tuấn

 

3

06126059

Huỳnh Thanh Khoa

Nghiên cứu phân tách protoplast và tạo phôi vô tính trên Piper colubrium L.

ThS. Nguyễn Vũ Phong

4

06126071

Nguyễn Thị Bích Liễu

Khảo sát sự hình thành phôi vô tính của khoai mỡ (Dioscorea alata)

ThS. Nguyễn Vũ Phong

5

06126076

Đỗ Phong Lưu

Xây dựng quy trình phục hồi giống lan Mokara đỏ lá quặt (Mokara cv Do La Quat) đã nhiễm virus Cymbidium mosaic (CyMV) bằng kỹ thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng

ThS. Nguyễn Xuân Dũng
KS. Nguyễn Phúc Trường

6

06126083

Nguyễn Xuân Nam

Đánh giá nguồn gen kháng bệnh sương mai trên cà chua bằng chỉ thị phân tử SSR

ThS. Trương Quốc Ánh

7

06126097

Vũ Thị Nguyệt

Nghiên cứu lây nhiễm vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes vào cây cà độc dược (Datura innoxia Mill)

ThS. Nguyễn Vũ Phong

8

06126129

Phạm Thành Thái

Khảo sát sự tăng trưởng của cây Húng chanh (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) trong điều kiện vi nhân giống quang tự dưỡng

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh

 

9

06126142

Trịnh Xuân Thảo

Phát hiện phytoplasma gây bệnh cây sắn bằng kỹ thuật sinh học phân tử

ThS. Huỳnh Kim Hưng

10

06126144

Dương Ngọc Kiều Thi

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số nguồn nấm Corynespora cassiicola bằng phương pháp giải trình tự vùng ITS-rDNA và chỉ thị phân tử ISSR

TS. Nguyễn Anh Nghĩa
KS. Nguyễn Văn Lẫm

11

06126145

Nguyễn Minh Thiện

Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su thuộc tổ hợp lai PB260 x RO44/71 và PB260 x RO62/54 bằng kỹ thuật RAPD

ThS. Lê Thị Thùy Trang
TS. Bùi Minh Trí

12

06126151

Nguyễn Thị Hoa Thùy

Xây dựng quy trình nhân giống lan Mokara Chao Praya Sunset sạch bệnh virus

ThS. Nguyễn Xuân Dũng
KS. Nguyễn Phúc Trường

13

06126169

Ngô Thị Tú Trinh

Nghiên cứu phát sinh phôi soma từ cây Đinh lăng

ThS. Nguyễn Vũ Phong

14

06126182

Hồ Nam Việt

Nội dung 1: Một số yếu tố ảnh hưởng đến cành giâm của cây hoa Lài
Nội dung 2: Tạo phôi và tạo chồi cây hoa Lài

ThS. Nguyễn Thị Kim Linh

 

15

06126183

Lê Thanh Vương

Nghiên cứu phát sinh phôi vô tính trên cây dầu mè (Jatropha curcas L.)

ThS. Nguyễn Vũ Phong

16

06126187

Đàng Nguyên Lưu Vi Vy

Xác định phả hệ phân tử của một số loài ruồi đục quả (Bactrocera spp.) ở miền Nam Việt Nam bằng kỹ thuật sinh học phân tử

TS. Nguyễn Hữu Đạt
KS. Nguyễn Văn Lẫm

STT

Mã SV

Họ tên SV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

06126009

Nguyễn Vũ Bảo

 

Khảo sát tính kháng khuẩn và thành phần hóa học của cây gấc (Momordica cochinchinesis L. Spreng)

KS. Tôn Trang Ánh

KS. Trịnh Thị Phi Ly

2

06126027

Đinh Cát Điềm

Kích thích sự gia tăng tinh dầu và hàm lượng các chất trong cây bạc hà (Mentha piperita L.) bằng các chất điều hòa sinh trưởng

TS. Trần Thị Lệ Minh
KS. Trịnh Thị Phi Ly

3

06126031

Bùi Thị Hồng Gấm

Xây dựng quy trình nuôi cấy in vitro cây bạc hà (Mentha arvencies L.) và khảo sát hàm lượng tinh dầu, menthol và menthone

TS. Trần Thị Lệ Minh
CN. Trần Lệ Trúc Hà

4

06126033

Phạm Ngọc Hà

Phân lập, tuyển chọn và thu nhận sinh khối vi sinh vật cố định đạm tự do

ThS. Nguyễn Như Nhứt

5

06126062

 

Mai Hưng Kiên

 

Đánh giá đặc tính probiotic của một số chủng vi khuẩn trong ươm nuôi cá chẽm và nghiên cứu phối chế tạo chế phẩm vi sinh

TS. Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh

 

6

06126064

Nguyễn Thúy Kiều

Nghiên cứu tạo chế phẩm vi khuẩn quang dưỡng tía phi lưu huỳnh ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt

ThS. Nguyễn Như Nhứt
KS. Biện Thị Lan Thanh

7

06126066

Trương Thị Thùy Lam

Thiết lập quy trình chiết xuất carotenoid trong trái gấc và xác định thành phần hóa thực vật trong mô sẹo của cây gấc in vitro

KS. Tôn Trang Ánh
KS. Trịnh Thị Phi Ly

8

06126077

Ham Mát

Biểu hiện gene mã hóa cho protein vỏ VP28, VP26 của virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) trên tôm sú bằng hệ thống tế bào vi khuẩn E.coli

ThS. Lâm Vỹ Nguyên
ThS. Nguyễn Vũ Phong

9

06126089

 

Luyện Thị Ngân

 

Thử nghiệm vaccine ở dạng ngâm và cho ăn phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra bột (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

 

10

06126098

Lương Thị Yến Nguyệt

Khảo sát khả năng sinh tổng hợp protease của một số chủng Streptomyces và ứng dụng trong sản xuất

ThS. Nguyễn Như Nhứt

 

11

06146041

Nguyễn Thụy Phú

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Trichoderma và Bacillus trong xử lý mụn xơ dừa sản xuất giá thể trồng rau mầm

ThS. Trương Phước Thiên Hoàng

12

06126114

Nguyễn Thị Phưởng

Nghiên cứu sử dụng vỏ cà phê và cỏ lá gừng làm nguyên liệu trồng nấm bào ngư trắng

KS. Nguyễn Minh Quang

ThS. Trương Phước Thiên Hoàng

13

06126117

Hồ Bảo Quốc

Phân lập các chủng Bacillus thuringensis có khả năng diệt sâu thuộc bộ cánh vảy (Lepioptera)

TS. Lê Đình Đôn
KS. Nguyễn Văn Lẫm

14

06126133

Nguyễn Thị Thu Thanh

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hydrogel cố định dinh dưỡng bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong nông nghiệp

TS. Lê Quang Luân

 

15

06126131

Nguyễn Trần Lâm Thanh

Khảo sát sự ảnh hưởng của vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes đến sự gia tăng hàm lượng tinh dầu, menthol, menthone ở hai giống bạc hà châu Á, châu Âu  trồng trong chậu đất

TS. Trần Thị Lệ Minh
KS. Cao Thị Thanh Loan

 

16

06126137

Lê Thị Như Thảo

Chế tạo Nano Bạc-Alginate ứng dụng trong sản xuất rau sạch bằng canh tác thủy canh

TS. Lê Quang Luân

 

17

06126139

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phân lập, tuyển chọn các dòng vi khuẩn phân giải cellulose có khả năng ứng dụng trong xử lý rác thải có nguồn gốc thực vật

ThS. Trương Phước Thiên Hoàng
KS. Tăng Thị Ánh Thơ

18

06126140

Vũ Thị Phương Thảo

Định tính và định lượng alkaloid có trong rễ cây bách bệnh  (Eurycoma longifolia Jack)

TS. Trần Công Luận

 

19

06126160

Nguyễn Thị Khánh Trang

Xây dựng quy trình phát hiện đồng thời Neisseria gonorrhoceae và Chlamydia trachomatis bằng phương pháp Real-time PCR

TS. Lê Huyền Ái Thúy
CN. Đặng Hòa Thọ

20

06126157

Phạm Thị Huyền Trang

Khảo sát sự nhiễm PCV2 trên các mẫu: máu, mô, phân từ heo còi bằng kỹ thuật PCR

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải

 

21

06126158

Trịnh Thị Huyền Trang

Tiêu chuẩn hóa nấm Thượng hoàng (Phellinus linteus)

TS. Trần Công Luận

22

06126168

Quảng Ngọc Trinh

Phân lập và tuyển chọn nhóm vi sinh vật phân giải ammonium từ kênh rạch ô nhiễm trên địa bàn TP.HCM

ThS. Trương Phước Thiên Hoàng

23

06126172

Trần Nam Trung

Tách chiết và xác định cấu trúc triterpenoid chủ yếu trong nấm Thượng hoàng (Phellinus linteus)

TS. Trần Công Luận

Số lần xem trang : :3770
Nhập ngày : 22-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai ba hai bốn

Xem trả lời của bạn !