STT

Mã SV

Họ tên SV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

06126024

Phạm Minh Duy

Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện môi trường lên sự tăng trưởng và tích lũy hợp chất thứ cấp của cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus (Schum. & Thonn)) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp quang tự dưỡng

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh

2

06126040

Nguyễn Cao Lê Hiền

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lây nhiễm Agrobacterium tumefaciens vào phôi hữu tính thông nhựa (Pinus merkusii) và sự thể hiện gen uidA

TS. Vương Đình Tuấn

 

3

06126059

Huỳnh Thanh Khoa

Nghiên cứu phân tách protoplast và tạo phôi vô tính trên Piper colubrium L.

ThS. Nguyễn Vũ Phong

4

06126071

Nguyễn Thị Bích Liễu

Khảo sát sự hình thành phôi vô tính của khoai mỡ (Dioscorea alata)

ThS. Nguyễn Vũ Phong

5

06126076

Đỗ Phong Lưu

Xây dựng quy trình phục hồi giống lan Mokara đỏ lá quặt (Mokara cv Do La Quat) đã nhiễm virus Cymbidium mosaic (CyMV) bằng kỹ thuật nuôi cấy đỉnh sinh trưởng

ThS. Nguyễn Xuân Dũng
KS. Nguyễn Phúc Trường

6

06126083

Nguyễn Xuân Nam

Đánh giá nguồn gen kháng bệnh sương mai trên cà chua bằng chỉ thị phân tử SSR

ThS. Trương Quốc Ánh

7

06126097

Vũ Thị Nguyệt

Nghiên cứu lây nhiễm vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes vào cây cà độc dược (Datura innoxia Mill)

ThS. Nguyễn Vũ Phong

8

06126129

Phạm Thành Thái

Khảo sát sự tăng trưởng của cây Húng chanh (Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.) trong điều kiện vi nhân giống quang tự dưỡng

PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh

 

9

06126142

Trịnh Xuân Thảo

Phát hiện phytoplasma gây bệnh cây sắn bằng kỹ thuật sinh học phân tử

ThS. Huỳnh Kim Hưng

10

06126144

Dương Ngọc Kiều Thi

Nghiên cứu đa dạng di truyền một số nguồn nấm Corynespora cassiicola bằng phương pháp giải trình tự vùng ITS-rDNA và chỉ thị phân tử ISSR

TS. Nguyễn Anh Nghĩa
KS. Nguyễn Văn Lẫm

11

06126145

Nguyễn Minh Thiện

Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su thuộc tổ hợp lai PB260 x RO44/71 và PB260 x RO62/54 bằng kỹ thuật RAPD

ThS. Lê Thị Thùy Trang
TS. Bùi Minh Trí

12

06126151

Nguyễn Thị Hoa Thùy

Xây dựng quy trình nhân giống lan Mokara Chao Praya Sunset sạch bệnh virus

ThS. Nguyễn Xuân Dũng
KS. Nguyễn Phúc Trường

13

06126169

Ngô Thị Tú Trinh

Nghiên cứu phát sinh phôi soma từ cây Đinh lăng

ThS. Nguyễn Vũ Phong

14

06126182

Hồ Nam Việt

Nội dung 1: Một số yếu tố ảnh hưởng đến cành giâm của cây hoa Lài
Nội dung 2: Tạo phôi và tạo chồi cây hoa Lài

ThS. Nguyễn Thị Kim Linh

 

15

06126183

Lê Thanh Vương

Nghiên cứu phát sinh phôi vô tính trên cây dầu mè (Jatropha curcas L.)

ThS. Nguyễn Vũ Phong

16

06126187

Đàng Nguyên Lưu Vi Vy

Xác định phả hệ phân tử của một số loài ruồi đục quả (Bactrocera spp.) ở miền Nam Việt Nam bằng kỹ thuật sinh học phân tử

TS. Nguyễn Hữu Đạt
KS. Nguyễn Văn Lẫm

Số lần xem trang : :3939
Nhập ngày : 22-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy sáu không hai

Xem trả lời của bạn !